Dữ liệu biên mục
        Hội thảo và Hội nghị quốc tế về nghệ thuật đồ họa Việt Nam - Quốc tế 2021 = The International Workshop & Conference On Graphic Art Vietnam- International 2021 / Tác giả tập thể. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.HCM, 2021. - 368tr. ; 24cm.
        Tóm tắt: Nghệ thuật Đồ họa(Tiếng Anh)

        
1. Nghệ thuật Đồ họa.2. Workshop.

Số định danh : 760.07597 H452TH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010945-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập