Dữ liệu biên mục
Vương Hồng Sển
        Sài Gòn năm xưa / Vương Hồng Sển. - TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 320tr. ; 21cm.
        Tóm tắt: Chính văn gồm 9 phần: -- Phần thứ nhất: Nhắc lại cuộc Nam tiến vĩ đại của dân Việt -- Phần thứ hai: Thử tìm hiểu bởi đâu mà có danh từ "Sài Gòn" -- Phần thứ ba: Sài gòn dười trào Nguyễn Ánh (1774 - 1820)... -- Phần thứ tư: Trở lại vấn đề tìm hiểu thêm về vị trí Sài Gòn -- Phần thứ năm: Cổ tích chung quanh Sài Gòn - Chợ Lớn -- Phần thứ sáu: Nhân vật bản xứ hồi Tây mới qua -- Phần thứ bảy: Nhân vật Hoa kiều hồi Tây mới qua -- Phần thứ tám: Tây đến rồi Tây lại đi (1859 - 1946) -- Kết luận

        
1. TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) --Lịch sử--Văn minh.2. Tp.Hồ Chí Minh.

Số định danh : 959.779 S103G

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010944
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập