Dữ liệu biên mục
Thái Bá Vân
        Thái Bá Vân tiếp xúc với nghệ thuật / Thái Bá Vân. - H. : Viện mỹ thuật Việt Nam, 1998. - 479tr. ; 19cm.
        Tóm tắt: Các bài viết của Thái Bá Vân nghiên cứu về các phạm trù, tác giả, tác phẩm, các cuộc trưng bày cataloue của nghệ thuật tạo hình

        
1. Nghệ thuật tạo hình.2. nghiên cứu nghệ thuật--Nghệ thuật tạo hình--Việt Nam.

Số định danh : 759.9597 TH103B

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010942-3
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập