Dữ liệu biên mục
Triều Ân
        Trên vùng mây trắng : Truyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang Hoàng Đình Giong : Tiểu thuyết / Triều Ân. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 431tr. ; 21cm.        (ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam)

        Tóm tắt: Văn học hiện đại Việt Nam--Tiểu thuyết

        
1. Văn học hiện đại--Việt Nam.2. Văn học hiện đại.

Số định danh : 895.9223 TR254V

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010847
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập