Dữ liệu biên mục
Nguyễn Tú Chi
        Ảnh hưởng cội nguồn xuất thân đến quá trình sáng tác hội họa của họa sĩ Pablo Picasso.. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình / Nguyễn Tú Chi. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, 2019. - 95 Tr. ; 29 cm.        
1. Hội họa.

Số định danh : LVThS 2019

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003078
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập