Dữ liệu biên mục
Đặng Văn Đức
        Đề tài biển trong điêu khắc hiện đại Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình / Đặng Văn Đức. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, 2019. - 71 Tr. ; 29 cm. + Tranh minh họa.        
1. Điêu khắc.

Số định danh : LVThS 2019

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003076
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập