Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thị Hồng Liên
        Một số điều ước kinh tế quốc tế lĩnh vực văn hóa,thể thao và du lịch / Nguyễn Thị Hồng Liên. - H, : Thanh Niên, 2018. - 399tr. ; 21cm.        (Đầu trang tên sách ghi:Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Ban hội nhập Quốc tế về kinh tế)
        
1. Văn hóa--Hội nhập.2. Văn hóa.

Số định danh : 306.09597 M458S

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010065-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập