Dữ liệu biên mục
Bùi Trung Hiếu
        Phát huy giá trị nghệ thuật trong thiết kế thời trang Việt Nam hiện nay.. Khóa 16 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật. / Bùi Trung Hiếu. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM., 2016. - 155 Tr. ; 29 cm.
        Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: --Chương 1: Tổng quan về Trang phục - Thời trang và Thiết kế thời trang -- Chương 2: Thực trạng giá trị nghệ thuật trong thiết kế thời trang Việt Nam hiện nay -- Chương 3: Xu hướng và những giải pháp nâng cao giá trị nghệ thuật trong thiết kế thời trang Việt Nam hiện nay

        
1. Thiết kế thời trang.

Số định danh : LVThS 2016

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3002697
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập