Dữ liệu biên mục
Văn Thuyết dịch
        Kỹ thuật sơn dầu(IV882). - Tp.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, 2011        
1. Kỹ thuật sơn dầu.

Số định danh : KTSD 2011

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000882
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn