Dữ liệu biên mục
        Triễn lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ành, kiến trúc (IV670) : Tạp chí mỹ thuật số 179/2007 / Hội mỹ thuật Việt Nam. - H., 2007        
1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Số định danh : TCMT 2007

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000670
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn