NỘI QUY THƯ VIỆN


Để xây dựng thư viện của Trường Đại Học Mỹ Thuật trở thành nơi nghiên cứu và học tập thuận tiện và văn minh. Cán bộ CNV thư viện và bạn đọc khi vào Thư viện cần thực hiện tốt các điều sau đây:

 

Đối với cán bộ, nhân viên thư viện.

 

Đối với bạn đọc

Thư viện Trường Đại Học Mỹ Thuật