Trang bạn đọc

Nơi bạn đọc có thể theo dõi và tương tác với những thông tin về hoạt động của mình tại thư viện (các yêu cầu mượn, yêu cầu giữ chỗ, yêu cầu ILL, các ấn phẩm đang mượn, các ấn phẩm mới của thư viện thuộc lĩnh vực mình quan tâm).

Để sử dụng các chức năng của Trang bạn đọc bạn cần nhập Số thẻ thư viện và mật khẩu của mình.

Số thẻ:
Mật khẩu:
 

Nếu bạn chưa đặt mật khẩu để sử dụng Trang bạn đọc hãy bấm vào đây
Nếu chưa có thẻ đọc, bạn có thể Đăng ký thẻ